Privacybeleid GlowXX spraytan

GlowXX geeft veel om de privacy van haar gebruikers. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou & het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.Glow-XX.com te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten GlowXX dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over bezoekers door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Vragen

Als je vragen hebt kun je ons  benaderen via mail. Ons e-mailadres is: info@glow-xx.com

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van/over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling of om contact met je op te nemen voor het inplannen van een afspraak inzake een opleiding of doorverwijzing voor een spraytan behandeling naar een salon.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Lever- en factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen. Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van opgegeven persoonsgegevens.

Om bij problemen met uw digitale bestelling te kunnen handelen en een mogelijke storing te kunnen onderzoeken, slaan wij uw IP adres van uw locatie op. Deze data slaan wij niet langer op dan dat wij nodig achten.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop kun je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of beantwoorden van je vragen..

 • Je voornaam, voorletter(s),
 • achternaam
 • e-mailadres
 • wachtwoord ( versleuteld opgeslagen dus voor ons niet inzichtelijk ).

Afhandelen bestelling

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:

 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Bestelnummer
 • Ordernummer
 • Factuurnummer
 • Totaalbedragen
 • Bezorginformatie
 • Bezorgkosten
 • Betaalinformatie

Gegevensgebruik website en webshop

Wij gebruiken je gegevens dus uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige verplichtingen en overige administratieve processen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of of wettelijke verplichting. Wij kunnen bij de verwerking van je gegevens andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van GlowXX, doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing.

MultiSafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart je gegevens overigens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bezorgdienst

Als jij een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket ook bij j te laten bezorgen. Wij maken dan gebruik van de diensten een pakket/bezorgdienst voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens delen. Onze bezorgdienst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze bezorgdienst onderaannemers inschakelt, kan het dus niet anders dat je gegevens ( tijdelijk tijdens het bezorgproces ) ook aan deze partijen ter beschikking wordt gesteld.

Cookies

De website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor je gemakkelijker te maken & plaatst zodoende cookies bij haar bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

Je kunt er uiteraard voor kiezen om cookies uit te schakelen. Optie *1, doe dit door gebruik te maken de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van de door jou gebruikte  browser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog steeds bezoeken en de productpagina`s bekijken.
Optie **2 kies de cookieinstellingen die het beste bij jou passen in de cookiemelding die je ziet tijdens het 1ste bezoek aan de website www.Glow-XX.com of klik hier.
Let wel: Als je browser geen cookies accepteert bent je wellicht niet in staat om alle functionaliteiten te gebruiken, ook kunnen de winkelmand functionaliteiten binnen onze webshop dan niet volledig functioneren. We raden je daarom sterk aan om minimale cookies toe te staan in je browser.

Niet persoonlijke gegevens

Wij kunnen anonieme informatie verzamelen (informatie die je niet persoonlijk kan identificeren) over het gebruik van deze website. We maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we registreren, bestaat uit onder meer ( geanonimiseerde ) IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze informatie en diensten beter op de behoefte van onze bezoekers aan te passen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor administratie & betaalgegevens).

Websites van derden

In onze shop tref je op sommige pagina's ook links aan naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop dan ook niet van toepassing.

Wijzigingen

GlowXX spray tan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.  zonder enig verder benodigde inkennisstelling. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig opnieuw door te nemen bij veelvuldig gebruik van www.Glow-XX.com

Contactpersoon privacyzaken
GlowXX B.V.
T.a.v. Privacy Manager
Verdunplein 17
5627SZ Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland

T: (040) 369-0390
E: info@glow-xx.com

Social updates#GLOWXX
Nederland & België

Spray-tan studio's

Boek een spraytan behandelingen in een van onze GlowXX salons. Vind een salon bij jou in de buurt.

Bekijk alle locaties
Spraytan nodig? Maak een afspraak
Wil je een afspraak maken bij één van onze salons? Klik op onderstaande knop om een aanvraag te doen. Spraytan reserveren
Stuur een bericht via Whatsapp!
Loading...
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het